Sheria za Serikali za Mitaa.(Serikali za Vijiji) Na. 7 1982.