TNRF-related

News purely related to TNRF.

Undefined

Proceedings of the 3rd National CBNRM Forum, 2016

Relevance: 

MEL Strategy Workshop

Monitoring, Evaluation and Learning (MEL) Strategy Workshop took place between 18th and 22nd July.

The participants of this training workshop were from various institutions that will be involved in the implementation of the Decentralized Climate Finance Programme in one way or another.  Among the institutions at this workshop include: PORALG, IRDP, LGTI, Hakikazi Catalyst, TNRF, IIED TMA and the Focal persons from Monduli, Ngorongoro and Longido Districts.

The stakeholders were trained on various areas of M&E, which include:

Relevance: 

HOTUBA YA MGENI RASMI MHESHIMIWA SULEIMAN JAFFO (MB) NAIBU WAZIRI WA NCHI OR-TAMISEMI KATIKA UZINDUZI WA MRADI WA KUKABILIANA NA MABADILIKO YA HALI YA HEWA NA TABIANCHI (DECENTRALISED CLIMATE FINANCE IN TANZANIA) KATIKA UKUMBI WA MIKUTANO WA HAZINA NDOGO

 • Waheshimiwa wenyeviti wa Kamati za kudumu za Bunge (Viwanda Biashara na Mazingira na Kamati ya  Bajeti
 • Waheshimiwa wabunge wa majimbo ya Longido, Monduli na Ngorongoro
 •  Makatibu Wakuu kutoka OR – TAMISEMI, Ofisi ya Makamu wa Rais na Wizara ya Fedha na Mipango,
 • Wawakilishi kutoka Mfuko wa Umoja wa Mataifa wa Maendeleo (UNCDF)
 • Wawakilishi wa kutoka Taasisi ya  Kimataifa ya Mazingira na Maendeleo (IIED),
 • Wawakilishi kutoka mashirika yasiyo kuwa ya Kiserikali
 • Makatibu Tawala wa Mikoa (Arusha na Dodoma)
 • Wakurugenzi kutoka OR – TAMISEMI
 • Mwenyekiti wa Bodi Chuo cha Mipango ya Maendeleo Vijijini, Dodoma
 • Mkuu wa Chuo na wawakilishi kutoka Chuo cha Mipango ya Maendeleo Vijijini, Dodoma
 • Mkuu wa Chuo na wawakilishi toka Chuo cha Serikali za Mitaa Hombolo
 • Waheshimiwa Wenyeviti wa Halmshauri ( Longido, Monduli na Ngorongoro
 • Wakurugenzi wa Halmashauri (Longido, Monduli na Ngorongoro)
 • Watumishi wengine wa Serikali mlioko hapa leo
 • Wageni  wote  waalikwa
 • Wanahabari,
 • Mabibi na Mabwana.
Relevance: 

Decentralised Climate Finance programme launched

On 25th of June, 2016 the programme on decentralised Climate Finance was officially launched in Dodoma. This is a 5year programme, which will facilitate investments in improving responses to climate change across 15 test districts in mainland Tanzania and 3 districts in Zanzibar. 

The President’s Office – Regional Administration and Local Government (PO-RALG) is the National Coordinator of the Decentralised Climate Finance Programme and will work in collaboration with Vice President’s Office, Ministry of Finance and Planning, Institute of Rural Development Planning, Local Government Training Institute (Hombolo), Tanzania Meteorological Agency, Hakikazi and Tanzania Natural Resources Forum. This programme is funded by UKAID with technical support by the International Institute of Environment and Development (IIED) and United Nations Capita Development Fund (UNCDF).

Relevance: 

Pages

Subscribe to RSS - TNRF-related