TNRF Library

Search
Limit to
Found 99 results
Author Title [ Type(Desc)] Year
Filters: First Letter Of Title is M  [Clear All Filters]
Report
Making policies work for people in Tanzania: Strategy and program proposal July 2003 to June 2006, , (2003)
Making success work for the poor: Package tourism in Northern Tanzania, , SNV, Arusha, (2009) PDF icon E-INFO-SNV_Package_tourism_in_Northern_Tanzania_2009.pdf (697.29 KB)
A Manual for The Database of Community Based Projects in East Africa, , (2000)
Master Plan for the Tourism Development, , Monduli District Council, October 1999, p.66, (1999)
Mbinu za kukabili uathirikaji na ustahimilivu wa umaskini : Mwongozo kwa lugha nyepesi wa tathmini shirikishi ya umaskini Tanzania mwaka 2002/03, , (2004)
A Meeting between the Wildlife Division, WMA Authorized Associations, Village and District Representatives and the Tourism Industry on Wildlife Conservation Regulations Pertaining to Wildlife Use on Village Lands, and in Game Controlled and Open Areas, , Arusha, (2008) PDF icon E-INFO-WD_AWF_TNRF-28-29April-2008_Consultation_meeting_on_Non-Consumptive_Regulations.pdf (358.76 KB)
Mid - Term Review of LIFE-II and Assessment of the Namibia National CBNRM Programme, , (2001)
Mid-term Review: Community Natural Resource Forums Ngorongoro and Simanjiro Districts, Tanzania, , Tanzania Natural Resource Forum and Ujamaa Community Resource Trust, Arusha, (2008) PDF icon E-TNRF-UCRT_April_2008_Community_Forums_Mid-term-Review_Final Report.pdf (336.82 KB)
Mkakati wa misaada Tanzania (TAS): Mpango wa kipindi cha kati kukuza uwezo wa ndani wa umilikaji na ustawisho wa ubia katika maendeleo, , 27/03/2002, Dar es Salaam - Tanzania, (2002)
Mkataba wa Matumizi ya Ardhi ya Kijiji cha Engaresero na Kampuni ya Moivaro Investment and Trading Co.Ltd , , June 2005, p.6, (2005)
MKURABITA and the Implementation of the Village Land Law - Act No 5 of 1999, , 2006, p.36, (2006) PDF icon E-INFO_TAPHGO_report_on_MKURABITA_Handeni_land_registration.pdf (308.56 KB)
Mkutano Kati ya Idara Ya Wanyamapori, Jumuia za Kijamii Zilizoidhinishwa (AA) za Maeneo ya Hifadhi za Wanyamapori za Jumuia (WMA), Wawakilishi wa Vijiji, Wilaya na Makampuni ya Kitalii Juu ya Kanuni za Utumiaji Wanyamapori Katika Ardhi za Vijiji na Maeneo, , Arusha, (2008) PDF icon S-INFO-WD_AWF_TNRF-28-29April-2008_Consultation_meeting_on_Non-Consumptive_Regulations.pdf (386.47 KB)
Muhtasari Jumuishi – Tathmini ya Athari za Kimazingira na Kijamii Za Kiwanda cha Magadi Soda katika Ziwa Natron, , National Environmental Management Council, Dar es Salaam, (2007) PDF icon Muhtasari Jumuishi – Tathmini ya Athari za Kimazingira na Kijamii Za Kiwanda cha Magadi Soda katika Ziwa Natron (2.33 MB)
Muhtasari wa mkakati mpya wa kupunguza umaskini (MKU) - Tanzania, , (2004)
Mwongozo wa haki ya kumiliki ardhi, , (2007)
The Myth of Civil Society, , November 2006, p.3, (2006) PDF icon E-INFO_Civil_society_Seabrook_Nov2006.pdf (21.75 KB)

Pages