Sheria za Serikali za Mitaa (Serikali za Vijiji) Na. 7 1982: