Sheria za Serikali za Mitaa (Serikali za vijiji) Na. 7 1982

Publication Type:

Miscellaneous

Authors:

Source:

Umetayarishwa Serikali ya vijiji kamati ya mazingira na maliasili wataalam kutoka wilayani kata na CRT-Community Resource Team. (2000)

Keywords:

Serikali za mitaaa; Sheria
Abstract: 
Library Category: