Ufugaji asili unachangia asilimia 4.1 ya pato la taifa